wyburzanie kraków wyburzanie kraków

Praca na koparce i roboty ziemne

Operator koparko-ładowarki jest osobą obsługującą maszyny do robót ziemnych. Najczęściej fachowcy spełniający się w tej specjalizacji znajdują zatrudnienie na budowach różnego rodzaju obiektów, czy też dróg, a także w składach sypkich materiałów. W tym drugim obiekcie operatorzy zajmują się wykonywaniem czynności przeładunkowych za pomocą omawianego sprzętu.

Do zadań zawodowych operatorów należą wykopy pod kanalizacje, bądź też innego rodzaju obiekty budowlane takie jak mieszkania, budynki usługowe lub przemysłowe, usuwanie z konkretnych terenów przeszkód lub zanieczyszczeń, przykładowo kamieni, głazów, drzew lub krzewów, zbieranie oraz profilowanie nasypów oraz skarp, wykonywanie kanałów wodnomelioracyjnych oraz rowów, zrywanie nawierzchni z dróg, wydobywanie surowców w postaci piasku, żwiru czy też innych kopalnych materiałów, a także wyładunek oraz załadunek sypkich materiałów. Są to podstawowe czynności, które najczęściej wykonują operatorzy koparko-ładowarek.

POLECAMY: Wykopy LitBud Kraków – prace ziemne, wyburzanie Kraków – LitBud

Koparko-ładowarki mogą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez osoby, które pozytywnie ukończyły sprawdzian na uzyskanie wymaganych. Uprawnień. Każda osoba posiadająca owe uprawnienia ma prawo do samodzielnego wykonywania prac związanych z obsługą maszyn oraz innych technicznych urządzeń przeznaczonych konkretnie do robót drogowych, budowlanych oraz ziemnych, jeśli ich zakres jest zgodny z uprawnieniami, jakie dany operator ma ujęte w książce operatora. Wspomniana książka stanowi dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, charakteryzujących się możliwością wykonywania usług w zakresie obsługi maszyn. Aby dany operator mógł poruszać się po drogach publicznych, niezbędne do tego okazuje się być posiadanie przez niego prawa jazdy, które będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego.

Praca ta należy do prac ciężkich. Usługi koparką może wykonywać wyłącznie osoba w pełni sprawna zarówno fizycznie jak i psychicznie. Pracownicy znajdujący się na tym stanowisku muszą być silne oraz odporne psychicznie, gdyż praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością oraz zagrożeniem licznymi wypadkami. Ważne też jest pełne zdrowie fizyczne, w tym między innymi zdrowie układu oddechowego, krwionośnego, dobry wzrok, koordynacja ruchowa i tym podobne.

Roboty ziemne, roboty budowlane czy drogowe- każde z nich stanowić może zagrożenie. O zdolności każdego operatora do pracy decyduje lekarz. Każdy operator odpowiada także za bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu. W wykonywaniu tego zawodu często niezbędny okazuje się być szybki refleks, a także umiejętność zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.